آشیو برچسب ها:SLA

بروز مشکلات پستی با افزایش خریدهای اینترنتی روزهای قرنطینه

مدیرکل پست استان تهران با اشاره به رویدادهای پیش روی کریسمس و سال نوی میلادی بیان کرد: شرکت ملی پست جزئی از اتحادیه جهانی پست است و تقریبا به تمام کشورهای دنیا امکان ارسال مرسوله دارد، مگر اینکه ظرفیت پروازی اجازه ندهد. ما ژانویه و سال جدید میلادی را پیش رو داریم و مرکز مبادله ما پست با قیمت دولتی ...

ادامه مطلب »