آشیو برچسب ها:گابن

افزایش تولید ماهانه اوپک برای ششمین ماه متوالی

61635340 1 300x160 - افزایش تولید ماهانه اوپک برای ششمین ماه متوالی

نظرسنجی رویترز با هدف رصد عرضه نفت به بازار و بر مبنای آمار کشتیرانی فراهم شده از سوی منابع خارجی، آمار رفینیتو آیکان، اطلاعات شرکتهایی مانند پترولجستیک و کپلر و اطلاعات منابع آگاه در شرکتهای نفتی، اوپک و موسسات مشاوره تهیه می شود. طبق یافته های نظرسنجی رویترز، تولید نفت اوپک در ماه دسامبر برای ششمین ماه افزایش یافت که ...

ادامه مطلب »