آشیو برچسب ها:وزارت امور اقتصادی و داریی

خبر خوب؛ پرداخت ۳۴۵۸ میلیارد تومان برای مطالبات پایان خدمت بازنشستگان

تخصیص اعتبار موضوع این ابلاغیه به میزان صد در صد تعیین می گردد. همچنین آن دستگاه اجرایی موظف است به منظور پرداخت به ذینفع نهایی مشخصات کامل افراد مشمول دریافت پاداش پایان خدمت تا پایان سال ۱۳۹۸، شامل کدملی، تاریخ بازنشستگی، شماره حساب بانکی، مبلغ پرداختی و دستگاه محل خدمت را با امضا ذیحساب به وزارت امور اقتصادی و دارایی ...

ادامه مطلب »