آشیو برچسب ها:وام دانشجويی

فردا آخرین مهلت ثبت نام وام‌های دانشجویی

وام دانشجویی

همچنین پرداخت وام شهریه به دانشجویان شهریه‌پرداز شاغل پس از بهره‌مندی دانشجویان غیر شاغل امکان پذیر است. لذا دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی می توانند در صورت وجود اعتبار مازاد وام شهریه، پس از هماهنگی و أخذ مجوز از صندوق، درخواست دانشجویان شهریه پرداز شاغل را نیز طی لیست جداگانه‌ ارسال کنند. مهلت تمدیدشده ثبت نام برای دریافت وام های ...

ادامه مطلب »