آشیو برچسب ها:نقدکتاب

تئاتر دارای کارکرد استراتژیک است

به گزارش پایگاه خبری اخبارخوب به نقل از خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا)، به نقل از روابط‌عمومی دانشگاه‌سوره ششمین نشست از فصل‌دوم نشست‌های «دوشنبه‌های نقد‌کتاب سوره» با محوریت نقد‌کتاب «ارتباطات تئاتر» نوشته شهرام گیل‌آبادی به کوشش دانشکده‌ هنر دانشگاه‌سوره و با همکاری دانشکده فرهنگ‌ و‌ ارتباطات و معاونت‌پژوهشی دانشگاه، با حضور شهرام گیل‌آبادی نویسنده این کتاب، امیدعلی مسعودی به عنوان منتقد و ...

ادامه مطلب »

نقد و بررسی کتاب «ارتباطات تئاتر»

به گزارش پایگاه خبری اخبارخوب به نقل از خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، به نقل از روابط‌عمومی دانشگاه‌سوره، دانشکده‌هنر با همکاری دانشکده فرهنگ‌و‌ارتباطات و معاونت پژوهشی دانشگاه، دومین فصل از جلسات «دوشنبه‌های نقد‌کتاب سوره» را برگزار می‌کنند. در ششمین نشست از فصل‌دوم این برنامه، کتاب «ارتباطات تئاتر» نوشته شهرام گیل‌آبادی به بحث گذاشته خواهد شد. در این جلسه امیدعلی مسعودی درباره ...

ادامه مطلب »

نقد کتاب «راهنمای جامع انیمیشن» در دانشگاه سوره برگزار می‌شود

به گزارش پایگاه خبری اخبارخوب به نقل از خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، به نقل از روابط عمومی دانشگاه سوره، دانشکده هنر با همکاری معاونت پژوهشی دانشگاه، دومین فصل از جلسات «دوشنبه‌های نقد کتاب سوره» را برگزار می‌کنند. در سومین نشست از فصل دوم این برنامه کتاب «راهنمای جامع انیمیشن» نوشته ریچارد ویلیامز با ترجمه فرناز خوشبخت به بحث گذاشته خواهد ...

ادامه مطلب »