آشیو برچسب ها:مرکز مبارزه با جرایم سازمان یافته

ترخیص خودروهای توقیفی به بن‌بست خورد

تصویر آرشیوی است.

صدها دستگاه خودروی دارای پرونده قضایی می توانست طبق مصوبه دولت بعد از رفع توقیف و بدون قید زمانی از گمرک ترخیص شود، اما اکنون به دلیل ابهام در رای صادره از سوی مرجع قضایی و مصوبه مربوطه، با وجود رفع توقیف نه تنها احتمال ترخیص آنها به حداقل رسیده، بلکه ممکن است گمرک براساس قانون نسبت به اعمال مقررات ...

ادامه مطلب »