آشیو برچسب ها:علم،فضای مجازی،مجلس،حقوق،حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی

طرح «حمایت از حقوق کاربران» به زبان ساده/ آیا هجمه‌ها به طرح منطقی است؟

به گزارش پایگاه خبری اخبارخوب به نقل از گروه علم و پیشرفت خبرگزاری فارس، اخیرا تعیین نحوه بررسی طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» در صحن علنی مجلس به تصویب رسید. تاکید می شود که تعیین نحوه تصویب طرح در مجلس مصوب شده و طرح به تصویب مجلس نرسیده است. به این ترتیب با رأی ...

ادامه مطلب »

طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» به زبان ساده/ چرا هجمه‌ها به طرح غیرمنطقی است؟

به گزارش پایگاه خبری اخبارخوب به نقل از گروه علم و پیشرفت خبرگزاری فارس، اخیرا تعیین نحوه بررسی طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» در صحن علنی مجلس به تصویب رسید. تاکید می شود که تعیین نحوه تصویب طرح در مجلس مصوب شده و طرح به تصویب مجلس نرسیده است. به این ترتیب با رأی ...

ادامه مطلب »