آشیو برچسب ها:زمان ثبت نام وام دانشجویی

فردا آخرین مهلت ثبت نام وام‌های دانشجویی

وام دانشجویی

همچنین پرداخت وام شهریه به دانشجویان شهریه‌پرداز شاغل پس از بهره‌مندی دانشجویان غیر شاغل امکان پذیر است. لذا دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی می توانند در صورت وجود اعتبار مازاد وام شهریه، پس از هماهنگی و أخذ مجوز از صندوق، درخواست دانشجویان شهریه پرداز شاغل را نیز طی لیست جداگانه‌ ارسال کنند. مهلت تمدیدشده ثبت نام برای دریافت وام های ...

ادامه مطلب »