آشیو برچسب ها:خلبان

دومین خلبان زن ایرانی که کاپیتان شد

روز یکشنبه مراسم کاپیتانی نشاط جهانداری برگزار شد و این خلبان ۲۹ ساله چهارمین خط سردوشی که نشان «کاپیتانی» است را از استاد خلبان حسن شکرآبی دریافت کرد و اولین پرواز مستقل خود را انجام داد. خانم جهاندارى موفق شد پس از شهرزاد شمس، دومین زن ایرانى باشد که کاپیتان یک هواپیماى مسافربرى مى‌شود. نشاط جهانداری حدود پنج سال به ...

ادامه مطلب »