آشیو برچسب ها:خط 10 مترو تهران

خبر خوب؛ احداث خط جدید متروی تهران با سبک جدید

مدیرعامل مترو تهران با اعلام خبر آغاز احداث خط ۱۰ مترو تا پایان سال جاری گفت: براساس آخرین برآوردمالی، احداث این خط جدید مترو نیازمند۲۰ هزار میلیارد تومان اعتبار است. به گزارش اخبار خوب به نقل از علی امام در گفتوگو با ایسنا، در مورد خط ۱۰ مترو با بیان اینکه در طرح جامع حمل ونقل ایجاد خطوط ۸،۹،۱۰ و ...

ادامه مطلب »