آشیو برچسب ها:خداکرمی

مدیران در جست‌وجوی گورستانی برای تهرانی‌ها/ سرنوشت قبرهای اضطراری پایتخت

گروه اجتماعی خبرگزاری فارس، یکی از مشکلات پایتخت‌  در طول سالهای گذشته عدم توسعه مناسب گورستان تهران بوده است. در اواخر دهه ۸۰ شهرداری تهران گورستان بهشت‌زهرا را توسعه داد و براساس توافقات صورت‌گرفته، حدود ۸۰ هکتار زمین به بهشت‌زهرا تعلق گرفت و به صورت موقتی مشکل گورستان تهران برطرف شد. در حال حاضر هم مدیران شهری می‌گویند که دو ...

ادامه مطلب »

مدیران در جستجوی گورستانی برای تهرانی‌ها/ ماجرای قبرهای اضطراری پایتخت

گروه اجتماعی خبرگزاری فارس، یکی از مشکلات پایتخت‌  در طول سالهای گذشته عدم توسعه مناسب گورستان تهران بوده است. در اواخر دهه ۸۰ شهرداری تهران گورستان بهشت‌زهرا را توسعه داد و براساس توافقات صورت‌گرفته، حدود ۸۰ هکتار زمین به بهشت‌زهرا تعلق گرفت و به صورت موقتی مشکل گورستان تهران برطرف شد. در حال حاضر هم مدیران شهری می‌گویند که دو ...

ادامه مطلب »

چرا قبرها در گورستان ابن‌بابویه حرکت می‌کنند؟

گروه اجتماعی خبرگزاری فارس، گورستان «ابن بابویه» آرامگاهی ۲۰۰ ساله واقع در شهر روی است که حدود ۱۰ هکتار وسعت دارد. ری از شهرهای قدیمی ایران است  که تاریخ پیدایشش آن گفته می شود که به اقوام آریایی می‌رسد. ری بزرگترین شهر مادها بود و می‌توان نامش را در اسطوره‌های ایرانی یافت. بنا بر آنچه در اوستا آمده، ری سیزدهمین ...

ادامه مطلب »

چرا قبرها در گورستان ابن بابویه حرکت می کنند؟

گروه اجتماعی خبرگزاری فارس، گورستان «ابن بابویه» آرامگاهی ۲۰۰ ساله واقع در شهر روی است که حدود ۱۰ هکتار وسعت دارد. ری از شهرهای قدیمی ایران است  که تاریخ پیدایشش آن گفته می شود که به اقوام آریایی می‌رسد. ری بزرگترین شهر مادها بود و می‌توان نامش را در اسطوره‌های ایرانی یافت. بنا بر آنچه در اوستا آمده، ری سیزدهمین ...

ادامه مطلب »