آشیو برچسب ها:حیاتش

برنامه جهانی اتحادیه ناشران دانشگاهی در نیویورک

اتحادیه تازه تاسیس در سه سالی که از حیاتش در عرصه نشر دانشگاهی می‌گذرد سعی کرده با ایجاد ارتباط بین ناشران دانشگاه‌های سراسر جهان نوعی کانال مشترک برای توسعه نشر دانشگاهی ایجاد کند.

ادامه مطلب »