آشیو برچسب ها:حمید حاج اسماعیلی

نقش اتحادیه های کارگری در بهره وری نیروی کار و موفقیت بنگاه‌ها

کارایی و عملکرد کارکنان در کارگاه ها به عوامل مختلفی بستگی دارد؛ مهمترین عامل آموزش است که سبب افزایش توانایی کارکنان می شود. کارکنانی که تجربه بیشتری دارند، تمایل به عملکرد بهتری دارند، زیرا افزایش در مهارت ناشی از تجربه کاری بیشتر است. آموزش علاوه بر تأثیر بر نیروی کار بر بازده سرمایه گذاری تاثیر دارد. عملکرد سازمانی کاملا وابسته به کارایی ...

ادامه مطلب »