آشیو برچسب ها:حل مشکل تا 50 سال

مدیران در جست‌وجوی گورستانی برای تهرانی‌ها/ سرنوشت قبرهای اضطراری پایتخت

گروه اجتماعی خبرگزاری فارس، یکی از مشکلات پایتخت‌  در طول سالهای گذشته عدم توسعه مناسب گورستان تهران بوده است. در اواخر دهه ۸۰ شهرداری تهران گورستان بهشت‌زهرا را توسعه داد و براساس توافقات صورت‌گرفته، حدود ۸۰ هکتار زمین به بهشت‌زهرا تعلق گرفت و به صورت موقتی مشکل گورستان تهران برطرف شد. در حال حاضر هم مدیران شهری می‌گویند که دو ...

ادامه مطلب »

مدیران در جستجوی گورستانی برای تهرانی‌ها/ ماجرای قبرهای اضطراری پایتخت

گروه اجتماعی خبرگزاری فارس، یکی از مشکلات پایتخت‌  در طول سالهای گذشته عدم توسعه مناسب گورستان تهران بوده است. در اواخر دهه ۸۰ شهرداری تهران گورستان بهشت‌زهرا را توسعه داد و براساس توافقات صورت‌گرفته، حدود ۸۰ هکتار زمین به بهشت‌زهرا تعلق گرفت و به صورت موقتی مشکل گورستان تهران برطرف شد. در حال حاضر هم مدیران شهری می‌گویند که دو ...

ادامه مطلب »