آشیو برچسب ها:حق پخش مسابقات ورزشی

حساب خالی صداوسیما برای وزارت ورزش/ ماجرای حق پخش بیخ پیدا می‌کند؟

درحالی که از ابتدای سال جاری تا کنون سازمان صداوسیما مکلف بوده سهم وزارت ورزش را از محل درآمدهای تبلیغاتی ناشی از پخش مسابقات ورزشی به میزان تعیین شده پرداخت کند، اما تاکنون ریالی واریز نشده است و این مسئله از سوی وزارت ورزش به نهادهای نظارتی جهت پیگیری و اقدام، گزارش شده است. به گزارش پایگاه خبری اخبارخوب به ...

ادامه مطلب »