آشیو برچسب ها:حقوق پزشکان

نگرانی حقوق بگیران نجومی علوم پزشکی از یک مصوبه قانونی و چند پرسش

کوتاه شدن سقف حقوق های نجومی در سال آینده و حمایت جدی مجلس در اجرای این قانون، در حالی مورد استقبال اکثریت جامعه قرار گرفته که برخی از مسئولان از جمله اعضای هیات علمی بالینی دانشگاه های علوم پزشکی که اولین بار “حقوق بگیران نجومی” به دلیل دریافتی های چند صد میلیونی کارانه، بحث دریافت حقوق نجومی آنها مطرح شد؛ ...

ادامه مطلب »