آشیو برچسب ها:حفاظتی

خبر خوب؛ کاهش فرسایش و افزایش کیفیت خاک در کشاورزی حفاظتی

امروزه کشاورزی حفاظتی به علت مزایای مهمی که دارد، به تدریج جایگزین کشاورزی مرسوم می‌شود. به‌نظر می‌رسد در کشور و خاک‌های زراعی ما که اقلیم بیشتر مناطق خشک و نیمه‌خشک است، اجرای کشاورزی حفاظتی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر باشد.

ادامه مطلب »