آشیو برچسب ها:حشراتی

خبر خوب؛ مهندسی شگفت‌انگیز موریانه‌ها در خانه‌سازی

موریانه‌ها که اساسا حشراتی کور و خیلی کوچک هستند، آنچنان مهارت شگفت‌انگیزی در خانه‌سازی دارند که نه تنها تعداد کمی از حیوانات امکان رقابت با آن‌ها را دارند، بلکه انسان را نیز واداشته با الهام و الگوبرداری از این ساختار پیشرفته، به خلق بنا دست بزند.

ادامه مطلب »