آشیو برچسب ها:حسن خليل آبادی

هزینه کسرا با ایران و کشف دندان نئاندرتال در قزوین

علی اصغر مونسان وزیر میراث فرهنگی، درباره ریختن بخشی از دیوار طاق کسرا که در کشور عراق قرار دارد، گفت: به دلیل اهمیت تاریخی این آثار باستانی با آقای نوبخت در دولت صحبت هایی انجام و موافقت ایشان برای پرداخت هزینه مرمت اعلام و قرار شد، پس از برآوردهای مالی، سازمان برنامه و بودجه اعتباراتی برای احیا و مرمت این اثر ...

ادامه مطلب »