آشیو برچسب ها:حسن تقی زاده

شیوه امتیازگیری رضاخان از انگلیسی‌ها/ چرا همه می‌زدند توی سر تقی‌زاده؟

همین دیروز| گروه تاریخ خبرگزاری فارس ـ امین رحیمی: «حسن تقی‌زاده» را در تاریخ معاصر ایران شخصیتی بحث‌برانگیز دانسته‌اند. دلیلش هم این است که حرفی می‌زد که جالب بود و بعد کار دیگری می‌کرد که خیانت بود. تقی‌زاده نان به نرخ روز می‌خورد و در حالی ‌که از نداشتن «شجاعت اخلاقی و استقامت و استواری و مقاومت در برابر ارباب ...

ادامه مطلب »