آشیو برچسب ها:افسردگی اساسی

افسردگی قبل، حین و بعد از زایمان شوخی نیست

یکی  از دوران های بروز افسردگی دوران بارداری است. به گفته کارشناسان زنان ۲ برابر بیشتر از مردان به  افسردگی دچار می شوند. بدون شک عوامل زیادی در بروز افسردگی در فرد اثرگذار است اما تجربه عادت ماهانه، بارداری و تغییرات هورمونی در زنان می تواند به این مسئله دامن بزند. این درحالی است که آمارهای مبتنی بر پژوهش های ...

ادامه مطلب »