آشیو برچسب ها:اداره زیباسازی

خبر خوب؛ آغاز مرمت یکی از قدیمی ترین ساعت های شهری تهران

بنابراعلام روابط عمومی منطقه۱۱، به گفته آبادیان در روند مرمت جداره این مسجد پاکسازی و حذف زوائد و آلودگی بصری ،آغاز شده و پس از آن حذف باتیس ها ، آجر کاری و بند کشی ، مرمت سقاخانه و مرمت درب ورودی انجام خواهد شد. مرمت قدیمی ترین ساعت شهری تهران در مسجد مشیر السلطنه که ۱۲۱ سال پیش در ...

ادامه مطلب »