آشیو برچسب ها:اخلاق در رسانه

از «اخلاقِ رسانه» که حرف می‌زنیم، از چه حرف می‌زنیم؟

«اخلاقِ رسانه» نقطه تلاقی، علم «اخلاق» با «رسانه» است و به عنوان یک الزام می بایست در رسانه‌های شنیداری، دیداری و مکتوب، رعایت شود تا در نهایت اخلاق اجتماعی شکل بگیرد. اخلاق رسانه می تواند با قواعد اخلاق فردی متفاوت باشد؛ چه بسا بسیاری از رفتارهای رسانه‌ای که به ظاهر با هیچ قانونی منافات ندارند، اما ممکن است با اصول ...

ادامه مطلب »