آشیو برچسب ها:اجتماعی‌بودن

خبر خوب؛ جنبه اجتماعی‌ در سینمای ایران بیشتر از وجه روانشناسی است

کورش جاهد با بیان این که یکی از کارکردهای سینما انعکاس زشتی‌های درون جامعه روی پرده سینما است؛ ولی همه سینما این نیست گفت: جنبه اجتماعی‌بودن در فیلم‌های ایرانی بسیار شاخص است و تعداد کمی فیلم‌ ساخته می‌شود که جنبه ذهنی داشته باشد.

ادامه مطلب »