آشیو برچسب ها:اتم

مشارکت یک میلیون نفر در رقابت الگوهای موفق اجتماعی

به گزارش پایگاه خبری اخبارخوب به نقل از خبرنگار اجتماعی خبرگزاری فارس جعفر فرجی دبیر نهضت اجتماعی جوانان گفت : از ابتدا بر این باور بودیم که برای دستیابی به پیشرفت و تحول اجتماعی مد نظر در کشور، بهتر است به جای اینکه الگوهای ملی را به مناطق مختلف کشور ارائه کنیم، در الگوسازی به بوم هر منطقه توجه کنیم و ...

ادامه مطلب »