آشیو برچسب ها:اتللوی

خبر خوب؛ در «اتللوی تابستانی» از آپارتمان و زندگی شهری بیرون زدم و سفر کردم

نسیبه فضل‌اللهی گفت: «در مجموعه دومم یعنی «اتللوی تابستانی» از آپارتمان و زندگی شهری بیرون زدم و سفر کردم منظورم سفرکردن با داستان‌هاست و به دل جاده زدم، از جنوب و شرق و غرب نوشتم و سعی کردم «سفر»کردن را به محتوای داستانی مجموعه اضافه کنم.»

ادامه مطلب »