آشیو برچسب ها:اتحادیه کشوری گازهای طبی و صنعتی

قیمت نیتروژن باید کنترل شود

وی با بیان اینکه گاز اکسیژن را هم میتوان به صورت مخازن سیلندری و هم به صورت اکسیژن مایع تولید کرد، تصریح کرد: اما در حاضر به دلیل شرایط کرونا و افزایش تقاضا از سوی بیمارستان‌ها دیگر مخازن سیلندری برای بیمارستان ها جوابگو نیست و از اکسیژن مایع استفاده می‌کنیم،  چرا که جا به جا کردن سیلندرها در حجم بالا سخت ...

ادامه مطلب »