آشیو برچسب ها:ابن سينا

چرا ابن سینا در تاریخ ماندگار است؟

رئیس فرهنگستان علوم درباره جایگاه ابن‌سینا گفت: ابن‌سینا در تفکر خود، خرد فلسفی و درک دینی را بیشتر با هم آشنا کرده و سازش داده و در بنای نظام عقل دینی و دین عقلی اثر قطعی داشته است و این یکی از وجوه ماندگاری او در تاریخ است. بوعلی اگر در تاریخ مانده است از آن روست که سخن تاریخ‌ساز ...

ادامه مطلب »