آشیو برچسب ها:ابن باویه

چرا قبرها در گورستان ابن‌بابویه حرکت می‌کنند؟

گروه اجتماعی خبرگزاری فارس، گورستان «ابن بابویه» آرامگاهی ۲۰۰ ساله واقع در شهر روی است که حدود ۱۰ هکتار وسعت دارد. ری از شهرهای قدیمی ایران است  که تاریخ پیدایشش آن گفته می شود که به اقوام آریایی می‌رسد. ری بزرگترین شهر مادها بود و می‌توان نامش را در اسطوره‌های ایرانی یافت. بنا بر آنچه در اوستا آمده، ری سیزدهمین ...

ادامه مطلب »

چرا قبرها در گورستان ابن بابویه حرکت می کنند؟

گروه اجتماعی خبرگزاری فارس، گورستان «ابن بابویه» آرامگاهی ۲۰۰ ساله واقع در شهر روی است که حدود ۱۰ هکتار وسعت دارد. ری از شهرهای قدیمی ایران است  که تاریخ پیدایشش آن گفته می شود که به اقوام آریایی می‌رسد. ری بزرگترین شهر مادها بود و می‌توان نامش را در اسطوره‌های ایرانی یافت. بنا بر آنچه در اوستا آمده، ری سیزدهمین ...

ادامه مطلب »