آشیو برچسب ها:آید

خبر خوب؛ اضطراب در ورزش همیشه نامطبوع نیست

اضطراب در ورزش، منعکس‌کننده احساسات ورزشکار مبنی بر این است که ممکن است اشتباهی پیش آید یا نتیجه موفقیت‌آمیز نباشد و یا عملکرد به شکست بینجامد. البته اضطراب همیشه نامطبوع نیست؛ اضطراب اغلب در تیمی بی‌هیجان و بدون آمادگی رخ می‌دهد که مساعد موفقیت است، اما فراموش می‌کند که رقیبان نیز می‌‌خواهند برنده شوند.

ادامه مطلب »