آشیو برچسب ها:آموخت

خبر خوب؛ مرحوم خسروشاهی زبانش زبان تقریب بود

آیت‌الله رمضانی با اشاره به اینکه مرحوم خسروشاهی با زبان و ادبیات تقریب آشنا بود، تاکید کرد: زبان مرحوم خسروشاهی زبان تقریب بود و زبان تقریب و دیالوگ را باید آموخت.

ادامه مطلب »