آشیو برچسب ها:آلیسم

سلسله نشست‌های تخصصی فلسفه با محوریت ایده‌آلیسم برگزار می‌شود

به همت انجمن علمی دانشجویی فلسفه دانشگاه مفید سلسله نشست‌های تخصصی فلسفه با محوریت ایده آلیسم برگزار می‌شود.

ادامه مطلب »