آشیو برچسب ها:آلوده

خبر خوب؛ توجه ایرانیان باستان به حفظ آب

ارزش آب به جهت کمبود منابع آن در ایران‌زمین شناخته‌شده بود. هردوت و گزنفون در این‌باره گفته‌اند که ایرانیان هیچ‌چیز آلوده و کثیفی را در آب نمی‌ریزند و در پاک نگاه داشتن آب و خاک مراقبت می‌نمایند. این موضوع بیانگر توجه ایرانیان باستان به حفظ آب است.

ادامه مطلب »