آشیو برچسب ها:آسیب شناسی و حرکات اصلاحی

عارضه پشت صاف و حرکات اصلاحی آن

عارضه پشت صاف از جمله عوارضی که به منظور این بهبود آن می توان با محوریت حرکات کششی، وضعیت به وجود آمده را بهبود بخشید. به گزارش اخبار خوب، به صافی قسمت فوقانی پشت وضعیت نظامی نیز می گویند و مشخصه این وضعیت، کاهش قوس پشتی و پایین افتادگی استخوان کتف و ترقوه است (کتف ها از پشت به همدیگر ...

ادامه مطلب »