آشیو برچسب ها:آسیای شرقی

پایان دوره نمادها/ دیگر نمی‌توان از گچ‌بری و آینه‌کاری استفاده کرد

معماری را نمی‌توان صرفا ترکیب‌بندی و شکل‌دهی بنایی از اتصال و پیوست سنگ، آجر، سیمان و آهن دانست؛ بلکه معماری فضا و ظرف زندگی است. شاید بتوان گفت معماری هنر سازماندهی فضاست. معماری نه فقط ساختمان‌سازی، بلکه دانش ساخت فضای مطلوب، در پاسخ به نیاز انسان به فضای زیبا، مفید و معناگرا در تعبیر مفهومی با عنوان خانه است و خانه محلی ...

ادامه مطلب »