ساعات کار

تغییر ساعت کار بانک تجارت در برخی استان‌ها

کاهش ساعات کار این شعب در راستای صرفه جویی در مصرف انرژی طی ماه های تابستان امسال صورت گرفته است.ساعات کار جدید این استان ها به شرح زیر می باشد: به گزارش پایگاه خبری اخبار خوب ساعت کاربانک تجارت در استان هرمزگان  تا ۳۱ مرداد ماه : نام واحدایام هفتهساعت کار پرسنلساعت ارائه خدمات به مشتریانشعبشنبه الی چهار شنبه۶:۳۰ الی ...

ادامه مطلب »