کتاب «گردشگری هویت محور» رونمایی شد

به گزارش پایگاه خبری اخبارخوب به نقل از ایرنا، نخستین کنگره بین‌المللی توسعه اقتصاد گردشگری کشور که با حضور ذینفعان دولتی و بخش خصوصی ۱۲ تیر ۱۴۰۳ در سالن همایش های صدا و سیما برگزار شد، آخرین رویداد جامعه گردشگری در دولت سیزدهم بود.

کتاب «گردشگری هویت محور» که به قلم دکتر محمد فرزاد میرزایی قلعه نگارش شده، نخستین کتاب جامعی است که رویکردی سیاستی – اجرایی داشته و به طور کامل متکی به سیاست های کلی کشور است و البته نگاهی کامل به نظریه حلقه های میانی پیشرفت دارد.

مدیر کل گردشگری و میراث فرهنگی شورایعالی مناطق آزاد که دبیری نخستین کنگره بین المللی توسعه اقتصاد گردشگری کشور را برعهده داشت، گفت: این کتاب که مجموعه سیاست های اجرایی شده حوزه گردشگری و میراث فرهنگی دو سال اخیر در مناطق آزاد کشور است در قالب یک کتاب جامع با محوریت گردشگری هویت محور گرد هم آمده است.

محمد فرزاد میرزایی قلعه در مورد ویژگی های این کتاب افزود: کتاب معرفی شده کاملا در قالب ۳۲ حکم سیاستی و ۶۵ برنامه عملیاتی در برنامه و بودجه سال های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ مناطق آزاد تزریق و اجرا شده است.

به گفته وی در مناطق آزاد تاکید بر این موارد وجود داشته که ضمن حفظ هویت فرهنگی جامعه محلی، ظرفیتی فراهم شود که همین هویت فرهنگی جاذب گردشگر و محلی برای آرامش مسافران قرار گیرد.

دبیری نخستین کنگره بین المللی توسعه اقتصاد گردشگری کشور افزود: یکی از مهم ترین فعالیت های صورت گرفته در راستای برنامه های جامع حکم سیاستی، توسعه بوم گردی ها برای کاهش هزینه های مسافران بوده است که امروزه شاهد گذر گاه های محلی و بومی در قشم و کیش هستیم.

وی از جمله ویژگی های دیگر کتاب را اتکا به نظریه حلقه های میانی پیشرفت دانست که چگونه گروه های مردمی توانسته اند در بستر گردشگری از ظرفیت حضور مسافران بهرمند شوند.

میرزایی قلعه همچنین گفت: از ابتدای حضور در مناطق آزاد تاکید شد که ریل سیاستگزاری و پارادایم گردشگری مناطق باید از اقامت محوری به هویت محوری و سبک زندگی تغییر کند که برای این کار ۱۳ دستورالعمل جامعه با همکاری جامعه محلی و مدیران سازمانی تهیه و به مناطق ابلاغ شده است. این ۱۳ دستورالعمل در قالب کتاب «گردشگری هویت محور» در یک جلد با کمک انتشارات مناطق آزاد تجاری صنعتی تهیه و با حضور پیشکسوتان، مدیران و اندیشمندان این حوزه رو نمایی شد.

دکمه بازگشت به بالا