پیگیری جدی وزارت کشور بر اجرای مصوبات ستاد تنظیم بازار استان‌ها

پیگیری جدی وزارت کشور بر اجرای مصوبات ستاد تنظیم بازار استان‌ها

زمان انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ - ۲۰:۲۶

بر اساس گزارش اخبار خوب به نقل از خبرگزاری خانه ملت، وزیر کشور افزود: از سوی دیگر استان‌ها به تناسب موضوعات و مسائل خود این ستاد را تشکیل داده و تصمیم‌گیری می‌کنند.

وزیر کشور گفت: استان‌ها به تناسب موضوعات و مسائل خود ستاد تنظیم بازار را تشکیل داده و تصمیم‌گیری می‌کنند.

به گزارش اخبار خوب به نقل از ایسنا، عبدالرضا رحمانی فضلی درباره هماهنگی فرمانداران با ستاد تنظیم بازار برای اجرای مصوبات این ستاد، گفت: هرچند ستاد تنظیم بازار به صورت قانونی در استان‌های کشور مجوزی ندارد، اما ما به دلیل اهمیت موضوع، با توجه به اینکه مردم در شرایط کنونی نیازمند توجه ویژه‌ای به این حوزه هستند، اجرای مصوبات ستاد تنظیم بازار را در استان‌ها به جد پیگیری می‌کنیم.