حکیم نظامی متعلق به منطقه یا یک کشور نیست بلکه فراتر از مرزهای سیاسی است

مرادجان بوری‌بایف، رئیس موسسه فرهنگی اکو عنوان کرد: اکو به بزرگان منطقه ارج می‌نهد، این موسسه در گام نخست بزرگداشت نظامی را برگزار کرد. این بزرگان متعلق به مرز و بوم یا یک کشور نیستند بلکه فراتر از مرزهای سیاسی و جهانی هستند. اگر پیشنهاد و برنامه‌ای هست اکو بررسی کرده و با جذب توجه کشورهای عضو همکاری خواهد کرد.

دکمه بازگشت به بالا