بلیت مترو تا ۵ هزار تومان افزایش می‌یابد؟

بلیت مترو تا ۵ هزار تومان افزایش می‌یابد؟

زمان انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ - ۲۰:۰۱

امروز دیدم پیشنهاد افزایش قیمت بلیت مترو تا ۵ هزار تومان از زبان یکی از مسئولین محترم، تیتر بسیاری از رسانه‌ها شده است.فراموش نکنیم که مرجع تصویب که قیمت حمل و نقل عمومی، پارلمان شهری متشکل از نمایندگان مردم در شورای شهر⁩ است.همان شورایی که اخیراً با افزایش قیمت بلیت ⁧مترو⁩ و ⁧اتوبوس⁩ مخالفت کرد. در صحن، در مخالفت با افزایش قیمت حمل و نقل عمومی صحبت کرده بودم.

اخبار خوب به نقل از تسنیم نوشت: سخنگوی شورای شهر تهران به پیشنهاد افزایش قیمت بلیت مترو تا ۵ هزار تومان واکنش نشان داد.

علی اعطا، سخنگوی شورای شهر تهران در صفحه شخصی خود نوشت: در تنگناها و فشارهای اقتصادی بی سابقه امروز، باید با تامل بیشتر با مردم سخن گفت.