بررسی تفصیلی موانع دانشنامه‌نگاری در یک کتاب

آذرنگ به‌صورت تفصیلی موانع دانشنامه‌نگاری را در کتاب «نگاهی از چند سو به دانشنامه‌نگاری» معرفی می‌کند. او علاوه بر سیاست‌های نادرست، مسئله چاپ دانشنامه‌ها را پیش می‌کشد و می‌گوید روند دانشنامه‌نگاری اساسا به سمت پرهیز از نشر کاغذی در حرکت است.

دکمه بازگشت به بالا