از تجربیات ایران برای ارتقای آموزش پزشکی بهره می‌بریم 

رئیس فدراسیون جهانی آموزش پزشکی در گفت‌وگو با آنا:

رئیس فدراسیون جهانی آموزش پزشکی گفت: حتما می‌توانیم از تجربیاتی که ایران در خصوص استفاده از تکنولوژی‌ها و فناوری‌های نوین در ارتقای آموزش پزشکی داشته استفاده کنیم.  

ریکاردو بورکز رئیس فدراسیون جهانی آموزش پزشکی در گفت‌و  گو با خبرگزاری علم و فناوری آنا درباره ارزیابی سطح دانشگاه‌های پزشکی ایرانی و استفاده از هوش مصنوعی در آموزش پزشکی گفت: نه تنها هوش مصنوعی بلکه سایر تکنولوژی‌ها قسمت جدایی ناپذیر از آموزش پزشکی است. 

رئیس فدراسیون جهانی آموزش پزشکی ادامه داد: حتما می‌توانیم از تجربیاتی که ایران در خصوص استفاده از تکنولوژی‌ها و فناوری‌های نوین در ارتقای آموزش پزشکی داشته استفاده کنیم.

ریکاردو بورکز تصریح کرد: ایران به اهمیت آموزش پزشکی توجه بسیاری داشته و می‌تواند یکی از کلیدی‌ترین اعضای فدراسیون جهانی آموزش پزشکی (WFME) در فرآیند اعتباربخشی باشد.

رئیس فدراسیون جهانی آموزش پزشکی ادامه داد: فرآیند اعتباربخشی آموزش پزشکی که از طرف فدراسیون جهانی از سال ۲۰۱۹ در ایران آغاز شده بسیار موثر بوده است و من و همکارانم از کیفیت آموزش پزشکی در ایران متحیر شده ایم. 

ریکاردو بورکز گفت: ۶۵ هزار دانشجوی پزشکی عمومی و ۲۲ هزار عضو هیئت‌علمی در دانشگاه‌های علوم‌پزشکی در ایران تحصیل می‌کنند که نشان از توجه ایران به توسعه علوم پزشکی است و با توجه به اینکه استاندارد‌های اعتباربخشی تغییر کرده؛ بنابراین ایران توانسته مطابق با استاندارد‌های فدراسیون جهانی پیش رود.

دکمه بازگشت به بالا