آمار تجارت خارجی به دفتر آمار و پردازش اطلاعات گمرکی سپرده شد

آمار تجارت خارجی به دفتر آمار و پردازش اطلاعات گمرکی سپرده شد

زمان انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۰۵ - ۰۸:۵۸به دلیل اهمیت آمار تجارت خارجی و لزوم تولید محتوای آماری و تحلیلی مرتبط برای دانشگاهیان، تجار و دستگاه‌های مسئول در تجارت، دفتر آمار و پردازش اطلاعات گمرکی از اول بهمن ماه، فعال شد.


منبع خبر