تغییرات پایه حداقل حقوق کارگران از سال ۵۷ تا ۹۷

تغییرات پایه حداقل حقوق کارگران از سال ۵۷ تا ۹۷

زمان انتشار : ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ - ۱۹:۱۶

به گزارش پایگاه خبری اخبار خوب تغییرات پایه حداقل حقوق کارگران از سال ۵۷ تا ۹۷ به شرح زیر است

 

🔹سال ۱۳۵۷: ۶۳۰۰ ریال
🔹سال ۱۳۵۸: ۱۷۰۱۰ ریال
🔹سال ۱۳۵۹: ۱۹۰۵۰ ریال
🔹سال ۱۳۶۰: ۱۹۰۵۰ ریال
🔹سال ۱۳۶۱: ۱۹۰۵۰ ریال
🔹سال ۱۳۶۲: ۱۹۰۵۰ ریال
🔹سال ۱۳۶۳: ۱۹۰۵۰ ریال
🔹سال ۱۳۶۴: ۲۱۶۰۰ ریال
🔹سال ۱۳۶۵: ۲۱۶۰۰ ریال
🔹سال ۱۳۶۶: ۲۲۸۰۰ ریال
🔹سال ۱۳۶۷: ۲۴۹۰۰ ریال
🔹سال ۱۳۶۸: ۲۴۹۰۰ ریال
🔹سال ۱۳۶۹: ۳۰۰۰۰ ریال
🔹سال ۱۳۷۰: ۵۰۳۱۰ ریال
🔹سال ۱۳۷۱: ۶۸۰۱۰ ریال
🔹سال ۱۳۷۲: ۸۹۸۲۰ ریال
🔹سال ۱۳۷۳: ۱۱۶۸۲۰ ریال
🔹سال ۱۳۷۴: ۱۵۹۹۹۰ ریال
🔹سال ۱۳۷۵: ۲۰۷۲۱۰ ریال
🔹سال ۱۳۷۶: ۲۵۴۴۶۰ ریال
🔹سال ۱۳۷۷: ۳۰۱۵۳۰ ریال
🔹سال ۱۳۷۸: ۴۱۶۳۷۳ ریال
🔹سال ۱۳۷۹: ۴۵۸۰۱۰ ریال
🔹سال ۱۳۸۰ : ۵۶۷۹۰۰ ریال
🔹سال ۱۳۸۱: ۶۷۱۴۶۰ ریال
🔹سال ۱۳۸۲: ۸۵۳۳۸۰ ریال
🔹سال ۱۳۸۳: ۱۰۶۶۰۲۰ ریال
🔹سال ۱۳۸۴: ۱۲۲۵۹۲۰ ریال
🔹سال ۱۳۸۵: ۱۵۰۰۰۰۰
🔹سال ۱۳۸۶: ۱۸۳۰۰۰۰ ریال
🔹سال ۱۳۸۷: ۲۱۹۶۰۰۰ ریال
🔹سال ۱۳۸۸: ۲۶۳۵۲۰۰ ریال
🔹سال ۱۳۸۹: ۳۰۳۰۰۰۰ ریال
🔹سال ۱۳۹۰: ۳۳۰۳۰۰۰ ریال
🔹سال ۱۳۹۱: ۳۸۹۷۰۰۰ ریال
🔹سال ۱۳۹۲: ۴۸۷۱۲۵۰ ریال
🔹سال ۱۳۹۳: ۶۰۸۹۱۰۰ ریال
🔹سال ۱۳۹۴: ۷۱۲۴۲۵۰ ریال
🔹سال ۱۳۹۵: ۸۱۲۱۶۶۰ ریال
🔹سال ۱۳۹۶: ۹۲۹۹۳۱۰ ریال
🔹سال۱۳۹۷: ۱۱۱۴۰۵۶۷ریال

پاسخ دادن

نکات : آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.فیلدهای الزامی علامت گذاری شده اند. *

*

پنج + 6 =